Servicios

Con nuestra experiencia y formación facilitamos a nuestros clientes una serie de servicios adicionales a los ya expuestos, en el caso de no obtener el cobro efectivo de la deuda, ya sea para una posterior demanda judicial interpuesta por los servicios jurídicos propios del cliente; o bien poniendo a disposición del cliente nuestra experiencia y operativa para entablar acciones judiciales a través de nuestro equipo jurídico.

Gestió Total del Recobrament

Oferim als nostres clients la gestió de tots els aspectes del recobrament de deutes vençuts i exigibles. Ja sigui en via extrajudicial o Judicial, aplicant el nostre Mètode DPS des de la recepció del nou expedient fins a la liquidació del deute.

Actuacions Judicials

Assistim els nostres clients davant qualsevol procés judicial, i en tots els àmbits d’actuació, ja siguin reclamacions de deutes en seu judicial, com defensant els seus drets en jurisdicció civil o penal.

Serveis Integrals de Control Intern

Posem a disposició dels nostres clients els nostres serveis de control financer, que consisteixen en revisions amb la finalitat de detectar desviacions comptables. Amb la nostra anàlisi, diagnostiquem els possibles errors existents i proposem suggeriments per a rectificar-los. Els serveis de Pares Seixas són: revisions comptables, actes d’obertura i expedicions d’informes de resultats.


intalk.eu - ¡Este sitio web está a la venta! - intalk Recursos e información.