El Mètode DPS

Tenint en compte la nostra ample experiència en el sector, a DPS hem desenvolupat i implementat un procediment de la gestió del recobrament enfocat a garantir l’èxit. El Mètode DPS està previst per a oferir als nostres clients un servei rigorós, especialitzat i flexible.

DPS consulting està format per un equip humà altament qualificat, i la seva formació jurídica i especialització els permet gestionar cada cas utilitzant els arguments legals que corresponguin, mantenint la bona imatge del client i obtenint l’èxit al recobrament. En el supòsit que la fase extrajudicial no conclogui amb el recobrament, DPS porta la gestió a un altre nivell, actuant contra el deutor en seu judicial.

El Mètode que posem en pràctica està pensat per a gestionar un elevat volum de carteres d’expedients, organitzant la gestió mitjançant un sofisticat software que permet controlar minuciosament l’estat de tots els expedients, fins i tot oferint als nostres clients l’accés a temps real a qualsevol actuació.

La nostra àmplia pràctica en l’àmbit del recobrament, ens ha preparat per a superar qualsevol obstacle que el deutor pugui presentar. A partir de la casuística hem enfocat el nostre Mètode per a l’èxit.

El Mètode DPS

Un cop rebut un nou expedient, procedim a afegir-lo al nostre software de gestió que està plantejat per  a controlar al detall qualsevol actuació que els nostres professionals duguin a terme.

La primera actuació que realitzem a DPS és el contacte amb el deutor, ja sigui mitjançant carta, SMS, missatgeria instantània o correu electrònic per a notificar el deute generat i indicar com liquidar-lo.

Posteriorment, l’expedient s’assigna a un gestor, que contactarà amb el deutor per a negociar el pagament del deute en fase extrajudicial. Aquesta negociació s’adaptarà als criteris que el nostre client requereixi per a cada cas, adaptant-nos sempre a les seves exigències.

Paral·lelament, entre la recepció de l’expedient i durant la seva gestió, el nostre equip d’investigació es dedica a localitzar totes les dades disponibles del deutor, amb l’objectiu de facilitar el posterior contacte. Aquesta investigació permet superar una de les principals dificultats que planteja el recobrament, la manca de localització del deutor.

Si la gestió resultés infructuosa, el nostre equip està preparat per a reclamar el deute en via judicial, assistint jurídicament al nostre client per a protegir els seus drets.

Per tot això, el Mètode DPS és l’eina que posem a disposició dels nostres clients, oferint-los un servei flexible, especialitzat i rigorós, que assegura l’èxit del recobrament dels deutes.

Pares Seixas és el gabinet jurídic que et permet realitzar un servei amb un alt grau de satisfacció, tenint un àmbit d’actuació i èxit molt elevat.