¿Qui Som?

DPS Consultors - LinkedIn

¿Qui Som?

Som un bufet jurídic fundat l’any 1994, i que es va especialitzar en la gestió de la reclamació extrajudicial i judicial de deutes per a grans multinacionals i corporacions; posteriorment i en col·laboració amb els nostres clients vàrem desenvolupar diferents departaments dins l’àmbit de la defensa jurídica empresarial, fent especial atenció a la reclamació judicial derivada de la responsabilitat civil extra contractual, així com la defensa dels nostres clients davant la jurisdicció penal. Actualment hem integrat un servei d’auditories per a empreses, amb la finalitat de detectar possibles desviacions comptables o altres anomalies que es puguin generar dins l’àmbit econòmic. La nostra intervenció en el sector del recobrament d’impagats es desenvolupa a escala nacional i internacional. El nostre despatx ofereix un mètode innovador i únic, i a més disposa d’una estructura organitzativa que ens permet flexibilitat i la possibilitat d’actuar de forma pro-activa, facilitant l’adaptació de l’empresa a les necessitats dels nostres clients i dels seus respectius mercats.