Servicios

Con nuestra experiencia y formación facilitamos a nuestros clientes una serie de servicios adicionales a los ya expuestos, en el caso de no obtener el cobro efectivo de la deuda, ya sea para una posterior demanda judicial interpuesta por los servicios jurídicos propios del cliente; o bien poniendo a disposición del cliente nuestra experiencia y operativa para entablar acciones judiciales a través de nuestro equipo jurídico.

Gestió Total del Recobrament

Oferim als nostres clients la gestió de tots els aspectes del recobrament de deutes vençuts i exigibles. Ja sigui en via extrajudicial o Judicial, aplicant el nostre Mètode DPS des de la recepció del nou expedient fins a la liquidació del deute.

Actuacions Judicials

Assistim els nostres clients davant qualsevol procés judicial, i en tots els àmbits d’actuació, ja siguin reclamacions de deutes en seu judicial, com defensant els seus drets en jurisdicció civil o penal.

Serveis Integrals de Control Intern

Posem a disposició dels nostres clients els nostres serveis de control financer, que consisteixen en revisions amb la finalitat de detectar desviacions comptables. Amb la nostra anàlisi, diagnostiquem els possibles errors existents i proposem suggeriments per a rectificar-los. Els serveis de Pares Seixas són: revisions comptables, actes d’obertura i expedicions d’informes de resultats.

Assessorament Fiscal

Oferim als nostres clients planificació fiscal, elaboració i presentació dels corresponents models tributaris i defensa dels interessos dels nostres clients davant l’Administració Tributària.

Herències i Successions

Assessorem i intervenim en la planificació de les successions atenent a la finalitat pretesa pel client en la distribució del seu patrimoni. Elaborem tots els tràmits derivats d’una successió ja causada, mitjançant en la resolució de conflictes que poguessin existir, acudint i assumint la defensa del client en procediments judicials.